جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951224923315368 Formalization of Knowledge and its Effect on the Theory of Imitative Images: An Analytic-Descriptive Study of Farabi’s Thought
Ebrahim Bazargani
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)