آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا