• صفحه اصلی
 • صفحات نشریه
 • فهرست مقالات در نوبت انتشار
 • شماره های پیشین

 • فهرست مقالات در نوبت انتشار

  دوره 29، شماره 2، پیاپی 114؛ زمستان 1402

  حدوث جسمانی نفس: بررسی و مقایسه دیدگاه شارحان ملاصدرا؛ ابراهیم مسلم پور انگرابی، سهراب حقیقت، منصور ایمانپور

  معاد جسمانی با تکیه بر مبانی  و اصول عرفانی ابن عربی، هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی

  چیستی، خاستگاه و هدف تربیت سرشت گرا؛ محمدرضا سرمدی، فائزه ناطقی، علیرضا فقیهی، احمدرضا آذربایجانی

  ملاصدرا و نقش کمال خواهی در پیدایش نظام تمدنی مطلوب؛ علی مستاجران گورتانی، مهدی گنجور، سیدمهدی امامی جمعه

  آثار تجرّد مثالی در فلسفه اسلامی، شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی، احسان کردی اردکانی، وحید گرامی

  نقد و بررسیِ تعریفِ «عمل» از دیدگاه صدرالمتألّهین؛ فاطمه سادات کتابچی، کرامت ورزدار

  جایگاه روش شهودی در فلسفه اسلامی؛ رسول نادری

   

  دوره 29، شماره 3، پیاپی 115؛ بهار 1403

  مقایسه دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی و ادوارد جاناتان لو پیرامون کیفیت ارتباط نفس با بدن؛ پروین نیک‌سرشت، قاسم کاکائی، محمدباقر عباسی

  سه مرتبه «مواد ثلاث» بر مبنای سه سیر فلسفی؛ علی بابایی

  نقد آراء ابن عربی درباب مفهوم تجلی در مقایسه با قرآن و روایات شیعه؛ فرشته سمیعی، امیر توحیدی، محمدکاظم رضازاده جودی

  تحلیل مسئله غفلت در نفس­شناسیِ حکمت متعالیه ملاصدرا، مهدی زمانی

  واکاوی حمل حقیقت و رقیقت از دیدگاه ملاصدرا و برخی از معاصران؛  هادی ایزانلو، رامین گلمکانی، رسول پاداش‌پور

  کاربرد منطق در کشف برهان صدیقین به تقریر صدر المتألهین از آیه 53 سوره فصلت؛ احمد ملکی

  تحلیل تکامل اجتماعی انسان براساس «حکمت متعالیه نبوی و ولایی»  از دیدگاه صدرالمتالهین؛ صالح حسن‌زاده، حسین کلباسی اشتری، جمال بابالیان

   

  دوره 29، شماره 4، پیاپی 116؛ تابستان 1403

  بررسی تأثیر اندیشه‌های گرگانی در خصوص توحید وجودی بر عارفان و حکیمان متأخر بر او؛ محمدهادی توکلی

  نقش تمثیل آیینه در تبیین مسائل وجودشناسی در حمکت متعالیه ملاصدرا؛ هادی جعفری

  خیال و کارکردهای آن نزد فارابی؛ محمدرضا بیات، قاسم پورحسن

  نقد و بررسی نظریه «انکشاف» و ارائه نظریه «انفطار» در باب حصول علم، بر اساس آثار و مبانی صدرایی؛ سید بهروز طیبان؛ سيدمرتضي حسيني شاهرودي

  تبیین «تصور» در جایگاه مقسم، قسم و قسیم از منظر ملاصدرا؛ محمد حسین‌زاده

  گونه­شناسی یقین در فلسفه فارابی و ارتباط آن با تعریف و شرایط یقین نزد او؛ زهرا آقاجان مولایی، نادیا مفتونی

  الگوهای اخلاق‌بنیاد صدرایی در تعاملِ انسان با جهان زیست؛ هما یوسفی کوپایی، جنان ایزدی

   

  دوره 30، شماره 1، پیاپی 117؛ پاییز 1403

  مرگ بمثابه امر وجودی و خیر در اندیشه ملاصدرا؛ سید مصطفی شهرآیینی/ ناهید نجف‌پور

  تفسیر امام خمینی(ره) از احادیث توحیدی در پرتو فصوص‌الحکم ابن عربی/ غلامرضا حسین‌پور

  عناصر سینوی در تبیین صدرایی از مسئله نفس و جسمانیۀ‌الحدوث بودن آن/ زهره توازیانی

  درون‌مایه‌های فراروانشناسی در آراء ملاصدرا؛ فروغ السادات رحیم‌پور/ مرضیه دژفر

  نظریه قیام صدوری ملاصدرا: از تحلیل تا نقد مؤلفه‌های بنیادین آن؛ عزیزه قائمی گرگری/ سحر کاوندی/ محسن جاهد

  بررسی دیدگاه ملاصدرا پیرامون اراده الهی؛ سیدجابر موسوی‌راد

  بررسی مسئلۀ تنهایی انسان از منظر حکمت متعالیه؛ مهران نجفی/ هادی وکیلی

   

  دوره 30، شماره 2، پیاپی 118؛ زمستان 1403

  تحلیل سینمای معنویت­گرا در پرتو جهان معنا بروایت ملاصدرا؛ رضا مصداقی بهاری/ عبدالله صلواتی/ تاجبخش فناییان/ علیرضا دارابی