مقاله


کد مقاله : 13981101214893

عنوان مقاله : Editor note

کلمات کلیدی : culture ، cultural politics ، football

نشریه شماره : 97 Autumn 2019

مشاهده شده : 33

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seyyed Mohammad Khamenei siprin@mullasadra.org Professor PhD

چکیده مقاله

culture cultural politics football