• صفحه اصلی
  • عقل مستمع (مظهر) و عقل منبع (مصدر) از ديدگاه استاد جوادي‌آملي (با ملاحظاتي از استاد مصباح‌يزدي بر آن)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991218272538 بازدید : 743 صفحه: 69 - 80

20.1001.1.15600874.1400.27.1.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط