• صفحه اصلی
  • بررسی تطبيقي ديدگاه ملاصدرا و علامه‌طباطبايي دربارة متشابهات قرآن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000407274025 بازدید : 778 صفحه: 41 - 50

20.1001.1.15600874.1401.27.4.2.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط