• صفحه اصلی
  • نقد و بررسی دلایل ابن‌سینا درباره مادی‌انگاری تجربه‌های ادراکی جزئی؛ با تأکید بر مسئله «شکاف تبیینی»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله