• صفحه اصلی
  • مقايسه آراء فارابي و ابن سينا با ارسطو دربارة جوهريت نفس بمنظور فهم نظر آنها در مورد تجرد و جاودانگي نفس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970812165363 بازدید : 2537 صفحه: 71 - 88

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط