• صفحه اصلی
  • امكان ذاتي و امكان استعدادي از نظر ملاصدرا و علامه طباطبايي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله