آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
استاد فلسفه و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
02188153220