• صفحه اصلی
  • علیت طبیعی، علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970804165223 بازدید : 2790 صفحه: 105 - 118

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط