جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139511261414205013 بررسي انتقادي استدلال سيد شريف جرجاني بر بساطت مشتق
محمد سعيدي مهر
سيداحمد حسيني سنگچال
2 13980710192645 بررسي تحليلي‌ ‌تطبيقي نظرية بساطت مشتق در آراء سيد سند و ملاصدرا
فاطمه عابدینی
محمود زراعت پيشه
علي ارشدرياحي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)