جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396080708498783 تحليل كارآمدي نظرية وضع الفاظ براي ارواح معاني
مونا امانی پور
عبدالله میراحمدی
2 13970804165223 علیت طبیعی، علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا)
حمید رضا آیت اللهی
مریم حیدری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)