اخبار نشریه

انتشار شماره 87 خردنامه صدرا

شماره 87 فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا منتشر شد

 

مقالات منتشر شده در این شماره به شرح ذیل است:

 

سرمقاله بقلم آیت الله سیدمحمد خامنه‌ای

 

زمان از ديدگاه حكما و متكلمان اسلامي / دكتر مقصود محمدي

 

مقايسة ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا پيرامون رابطة نفس و بدن و سنجش كارآمدي مباني هريك در نيل به مطلوب/ دكتر فروغ‌السادات رحيم‌پور

 

جستارهاي هانري كربن در عرفان اسلامي با تأكيد بر نقش سنت هرمسي / دكترحسين كلباسي اشتري، حسن پاشايي 

 

رابطة‌ سرشت انسان و مسئوليت اخلاقي از ديدگاه ملاصدرا/ دكتر محمد حسين‌زاده، دكتر اعظم قاسمي، دكتر محسن جوادي، دكتر هادي وكيلي

 

ابن‌عربي و حكمت الهي در كلمة آدمي؛ بررسي تصويري جامع از آدم در فصوص الحكم/ دكتر مسعود احمدي‌افزادي، دكتر نواب مقربي

 

منابع معرفت از نظر ملاصدرا/ دكتر ‌ مهدي ذاكري، حسين عمادزاده‌

 

دين و سياست در حكمت صدرايي/ روح‌اللّه مدامي، دكتر مهدي نجفي افرا