شناسنامه


صاحب امتياز: بنياد حکمت اسلامی صدرا

 

 مدير مسئول  و سردبير:  آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي

 

 

 

اعضاي هيئت تحريريه:

(براي مشاهده کارنامه علمي هريک از اعضا بر روي نام آنها کليک کنيد)

 

 آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي؛ استاد فلسفه و فقه و حقوق، بنياد حکمت اسلامي صدرا

 

 دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، استاد فلسفه دانشگاه تهران

 

 دکتر غلامرضا اعواني، استاد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتي

 

 دکتر رضا داوري اردکاني، استاد فلسفه دانشگاه تهران

 

دکتر کريم مجتهدي،استاد فلسفه دانشگاه تهران

 

دکتر سيدمصطفي محقق داماد، استاد فلسفه و حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 

 دکتر سیدصدرالدین طاهری، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

 

 دکتر مقصود محمدي، دانشيار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج

 

 ويراستار فارسي: دکتر مقصود محمدي

 

 مترجم انگليسي: دکتر رويا خويي

 

ويراستار انگليسي: دکتر علي نقي باقرشاهي

 

مدير اجرايي: مهدي سلطاني گازار

 

مدیر بخش انگلیسی: ژاله شمس‌الهی