نمایه شده  عنوان آدرس
1 نمایه بین المللی Philosophers Index http://philindex.org/wp-content/uploads/2015/04/PIC_Alphabetical_Coverage.pdf
2 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/376
3 پایگاه نشریات ادواری ایران search.ricest.ac.ir/ricest/showjournal.aspx?id=1422
4 پایگاه تخصصی مجلات نور noormags.ir/view/fa/magazine/115/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
5 بانک اطلاعات نشریات کشور magiran.com/magtoc.asp?mgID=1073
6 پرتال جامع علوم انسانی ensani.ir/fa/mags/is-khs/magazines.aspx
7 نمایه موضوعی مقالات منتشر شده mullasadra.org/new_site/persian/Affiliated%20Section/Paper-Index.pdf