جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951224121065395 A Study of the Concomitants of the Psychological Aspect of the Theory of Ideas: Controversy in Mulls Sadra’s Defense of Ideas
Ali Shirvani
Fatemeh Razizade
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)