جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971225178246 Clarification of Man’s Voluntary Act Based on an Explanation of Supplication (An Analysis of the Views of Ibn Sina, Mulla Sadra, and ‘Allamah Tabataba’i on Supplication)
Tuba Kermani
Roohallah Daraei
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)