مقاله


کد مقاله : 13980710192642

عنوان مقاله : Editor's Notes

کلمات کلیدی : Culture ، publishing

نشریه شماره : 96 Summer 2019

مشاهده شده : 154

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seyyed Mohammad Khamenei siprin@mullasadra.org Professor PhD

چکیده مقاله

Culture publishing