مقاله


کد مقاله : 13980401190277

عنوان مقاله : Editor's Note

نشریه شماره : 95 Spring 2019

مشاهده شده : 201

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seyyed Mohammad Khamenei siprin@mullasadra.org Professor PhD

چکیده مقاله

Political Intellect Islamic Revolution Political Insight