مقاله


کد مقاله : 13970812165366

عنوان مقاله : 22th congress on Mulla Sadra

کلمات کلیدی : Mulla Sadra ، 22th Congress

نشریه شماره : 92 Summer 2018

مشاهده شده : 497

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seyyed Mohammad Khamenei siprin@mullasadra.org Professor PhD

چکیده مقاله

Mulla Sadra 22th Congress