مقاله


کد مقاله : 13970812165358

عنوان مقاله : Forewodr

کلمات کلیدی : Aashoura ، Imam Hosein ، Philosophy of History

نشریه شماره : 92 Summer 2018

مشاهده شده : 368

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seyyed Mohammad Khamenei siprin@mullasadra.org Professor PhD

چکیده مقاله

Aashoura Imam Hosein Philosophy of History