مقاله


کد مقاله : 1397011913367101521

عنوان مقاله : An Analysis of the Relationship between Chimeric Time and Temporal Origination in the View of Mutikallimun

نشریه شماره : 90 Winter 2018

مشاهده شده : 616

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Alireza Kohansal kohansal-a@um.ac.ir Associate Professor PhD
2 M‘asoomeh Sadat Sary Arefi m-sariarefi1367@mail.um.ac.ir Post Graduate Student M.A

چکیده مقاله

The problem of the origination and eternity of the world has always been one of the most challenging topics of debate among Muslim philosophers and mutikallimun. This issue is closely related to different problems such as explaining the divine essence, attributes of knowledge, power and will, the relationship between attributes and essence, cause-effect necessity, the relationship between the perfect cause and effect, the criteria for the need of effect for a cause, determinant of the origination of the world, and the nature of time, place, etc. Early Muslim philosophers believed in the eternity of the world, which, in the view of Muslim mutikallimun, was inconsistent with religious verses and teachings. Given the literal meaning of Qur’anic verses and their own specific interpretation of the essence and attributes of knowledge and the divine power and free will, they brought faith in the temporal origination of the world. In order to justify this view, mutikallimun imagined a time at which the world did not exist but came into existence later. This time was named the “chimeric time”. The present study explores the relationship between the theory of chimeric time and temporal origination in the view of Muslim mutikallimun. Ultimately, it becomes clear that chimeric time is, firstly, based on the same general principles of the design of temporal origination. Secondly, it has been introduced in order to improve the idea of temporal origination in terms of structure and respond to philosophers’ related criticisms. At the same time, this theory is consistent with other aspects of kalami thoughts, such as the common view of the world, its relationship with God, and the lack of its demonstrative analysis. Generally speaking, in spite of the different and, at times, contradictory interpretations of this theory, it is yet a step forward in propounding the temporal origination of the world, which entails the idea of a time in conformity with various ontological worlds.