مقاله


کد مقاله : 13960203142485738

عنوان مقاله : Philosophical Principles of Human Training in the Transcendent Philosophy

نشریه شماره : 86 Winter 2017

مشاهده شده : 1102

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seyyed Mehdi Mirhadi mmirhadii@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 Hassanali Bakhtiyar Nasrabadi h.nasrabadi@edu.ui.ac.ir Assistant Professor PhD
3 Mohammad Najafi mdnajafi@edu.ui.ac.ir Associate Professor PhD

چکیده مقاله

Following an analytic-deductive method, this paper is intended to provide a plan of the consequences of Mulla Sadra’s philosophical approach in the field of education. This plan can portray a framework and perspective of divine and religious training in the poisoned and crisis-stricken atmosphere of secular educational system before our eyes. Feeding on the source of Qur’anic revelation and traditions and synthesizing reasoning and intuition have granted a particular status to Sadrian philosophy. Mulla Sadra’s innovation with regard to posing the attached identity of the soul, while solving the secret of the relationship between the body and the soul, demonstrates the possibility of the essential change of the soul (as opposed to the changes in the accidents of the soul) and clarifies the rational necessity of training. In his plan of philosophical anthropology, the soul needs the body not only for its origination but also for the realization of its identity. The body is the realm of the appearance of the soul, the loci of its acts, and Man’s only asset for creating their own identity. It also plays a complex and unique role in the process of human training. Developing a clear picture of the quality of the change of a material existent (seed) into an eternal and immaterial human could decipher his theory of the trans-substantial motion and explain the truth of education. Eventually, through presenting the theory of corporeal origination and spiritual subsistence of the soul, Mulla Sadra demonstrates that the realm of human training enjoys an amazingly profound and infinite magnitude.