مقاله


کد مقاله : 139511261325485007

عنوان مقاله : Cheif Editor's Note

کلمات کلیدی : Culture ، government

نشریه شماره : 85 Autumn 2016

مشاهده شده : 598

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Seyyed Mohammad Khamenei siprin@mullasadra.org Professor PhD

چکیده مقاله

.Culture government