• صفحه اصلی
  • علیت طبیعی، علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله