مقاله


کد مقاله : 13951224926415369

عنوان مقاله : نقد و بررسي كاربردهاي نظرية «وجود رابط بودن معلول» در مسائل فلسفي

نشریه شماره : 82 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 963

فایل های مقاله : 920 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علي ارشدرياحي Arshad@ltr.ui.ac.ir استاد دکترا
2 فتاح هنرجو Honarjoo60@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

از ديدگاه صدرالمتألهين وجود معلول عين ربط و تعلق به علت خويش است. اين ديدگاه تحول قابل توجهي در مسائل فلسفي ايجاد كرده است، چنانكه برخي از شارحان ملاصدرا از اين نظرية فلسفي در اثبات برخي مسائل فلسفي و حتي كلامي استفاده نموده‌اند. در اين مقاله چهارده مورد از مسائلي كه بر پاية «عين‌الربط بودن معلول» اثبات شده‌اند، جمع آوري و مورد نقد و بررسي قرار گرفته‌اند. در نهايت روشن ميشود كه تأثير نظرية وجود رابط در ده مورد از آنها قابل پذيرش و در ساير موارد مردود است.